Szkoła Podstawowa nr 11

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W RAPORCIE Z EWALUACJI

Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole lub innej placówce oświatowej.

Jest źródłem informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo (więcej o wymaganiach – czytaj tu). Tworzy opis pozwalający rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w szkole. Czy uczniowie czują się w niej bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możliwości, czy szkoła inspiruje do aktywności, czy ocenia sprawiedliwie i w sposób sprzyjający uczeniu się, jaką ma koncepcję działania.

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A - bardzo wysoki do E - niski), zawiera także konkretne przykłady.

Możemy być dumni z ocen A B - otrzymanych przez naszą szkołę w poszczególnych obszarach badań, które oznaczają wysoki i bardzo wysoki stopień spełniania wymagań przez placówkę. Szczegółowe dane poniżej i na stronie www.npseo.pl .

WYNIKI RAPORTU EWALUCJI PROBLEMOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

Obszar: Efekty

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego. – B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. – B

Uczniowie są aktywni. – B

Respektowane są normy społeczne. – B

Obszar: Zarządzanie

Funkcjonuje współpraca w zespołach.  – B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. – A

Szkoła ma odpowiednie warunki i wyposażenie. – B

 

GIMNAZJUM NR 7

Obszar: Efekty

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego. – B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. – B

Uczniowie są aktywni. – A

Respektowane są normy społeczne. – B

Obszar: Zarządzanie

Funkcjonuje współpraca w zespołach. – B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. – A

Szkoła ma odpowiednie warunki i wyposażenie. – B

 

Wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółów zapraszamy na stronę: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000422562130.pdf oraz http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000422838136.pdf gdzie dostępny jest pełny raport z ewalucji, która w połowie czerwca br. odbyła się w ZS nr 6 w Gdyni.

Jesteś tutaj: Dokumenty szkoły WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W RAPORCIE Z EWALUACJI