Szkoła Podstawowa nr 11

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

INTEGRACJA W NASZEJ PLACÓWCE

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
Gdyby wszyscy byli silni jak konie
Gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
Gdyby każdy miał to samo
Nikt nikomu nie byłby potrzebny”
ks. Jan Twardowski

 

Nasza szkoła jako placówka z klasami integracyjnymi, nie tylko edukuje w zakresie ustalonego programu nauczania, lecz również daje szansę nauczenia się czegoś bardzo ważnego – tolerancji i szacunku dla innych.
W klasach integracyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum staramy się zapewnić uczniom możliwie optymalne warunki rozwoju, uwzględniając specyfikę ich trudności oraz dając możliwość stymulowania ich mocnych stron.
Pierwsza klasa integracyjna w naszej szkole powstała w gimnazjum w roku szkolnym 2005/2006.

„Integracja to bycie razem, to wspólne przeżywanie”.

Termin integracja pochodzi z łaciny (integro) i oznacza proces tworzenia się całości z jakiejś części, zespalania poszczególnych elementów w całość. Sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasy integracyjne umożliwiają włączenie dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci pełnosprawnych, a tym samym rozwinięcie między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków i ,,uczyć”, jak żyć w normalnym społeczeństwie, ponieważ klasy integracyjne są miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, uczą akceptacji odmienności drugiego człowieka, nawiązywania kontaktów każdego z każdym. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

Dzięki integracji:

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • przełamują barierę nieśmiałości i izolacji,
 • odkrywają własne zainteresowania i predyspozycje,
 • mają większą motywację do działania, bo chcą dorównać zdrowym rówieśnikom,
 • uczą się akceptować swoją inność,
 • kształtują wiarę we własne możliwości,
 • dostrzegają swoje mocne strony, a nie tylko słabości
 • rozwijają wyobraźnię,
 • nawiązują przyjaźnie ze zdrowymi rówieśnikami.

Uczniowie pełnosprawni:

 • stają się bardziej tolerancyjni i opiekuńczy,
 • uczą się cierpliwości i empatii,
 • umieją postępować z osobami niepełnosprawnymi,
 • uczą się akceptacji cudzej i własnej inności,
 • stają się odpowiedzialni i życzliwi wobec siebie,
 • przełamują stereotypy.

W naszej placówce każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęty jest specjalistyczną pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W zależności od rodzaju niepełnosprawności i posiadanych przez dziecko dysfunkcji, szkoła nasza zapewnia pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, pedagoga – terapeuty czy logopedy. Uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczęszczają na indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Jesteś tutaj: Klasy integracyjne