Szkoła Podstawowa nr 11

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Co nas wyróżnia

Zespół Szkół nr 6 został powołany przez Radę Miasta Gdyni 1 września 1999r., chociaż historia naszej szkoły prawdziwie zaczyna się już w 1935r. kiedy to w budynku przy Wrocławskiej 52 powołano do życia Szkołę Podstawową nr 11. Szkoła przetrwała wojenną zawieruchę, tymczasowe przeprowadzki i już blisko 80 lat kształci i wychowuje kolejne pokolenia dzieci.

Jesteśmy szkołą z wieloletnimi tradycjami, ogromnym bagażem doświadczeń, a jednocześnie nowoczesną, otwartą na zmiany, których celem jest podnoszenie poziomu kształcenia.

 • Jako jedyna szkoła w Trójmieście prowadzimy zajęcia artystyczne z wykorzystaniem profesjonalnego pieca do wypalania gliny. Prace naszych uczniów znalazły się na wielu wystawach w Gdyni i Gdańsku. Zajęcia z ceramiki prowadzą artysta plastyk pani Anna Kalkowska, Iga Kalkowska oraz nauczyciel plastyki pani Balbina Rogalka.
 • Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje umiejętności językowe na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. W bieżącym roku szkolnym 2011/12, w ramach wymiany młodzieży, gościliśmy uczniów ze szkoły w Niemczech (Lubeka). Wizyta ta w II semestrze zaowocuje wyjazdem naszych gimnazjalistów do Lubeki.
 • Od 2005r. funkcjonują w naszej szkole klasy integracyjne. Mała liczba uczniów, dwóch nauczycieli na każdym przedmiocie – to niewątpliwe atuty nauki w takich klasach. Kameralność i atmosfera życzliwości, kształcenie postawy szacunku i tolerancji dla osób niepełnosprawnych to najważniejsze wyróżniki klas integracyjnych w ZSnr6.
 • Zainteresowani sportem uczniowie korzystają z szerokiego wachlarza możliwości ZSnr6 tj.: SKS, biegi przełajowe, biegi na orientację, oferty UKS GROMIK oraz możliwość nauki gry w tenisa ziemnego na kortach stojących na boisku ZSnr6. Możemy być dumni, że nasi uczniowie od wielu lat osiągają sukcesy na zawodach sportowych: międzyszkolnych i rejonowych.
 • Oprócz kół przedmiotowych proponujemy zajęcia pozwalające rozwijać pasje, poszerzać horyzonty zainteresowań m.in.: Koło Odbiorców Sztuki, Koło Kulturoznawcze, Koło Turystyczno-Krajoznawcze, Koło Teatralne, Chór.
 • Posiadamy trzy sale ze stanowiskami komputerowymi: multimedialną (dostępną również na przerwach)i dwie informatyczne.
 • Propagujemy idee wolontariatu, ucząc otwartości na potrzeby innych. Dlatego patronujemy akcjom na rzecz hospicjum, szpitala czy osobom niepełnosprawnym, organizowanym w ramach działalności Szkolnego Koła Caritas i programu „Dziewczynka z zapałkami”.
 • Uczniowie szkoły uzyskują wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
  W latach 2004-2009 w olimpiadach języka angielskiego, polskiego, historycznej, matematycznej, geograficznej i biologicznej poziom finalisty wojewódzkiego osiągnęło 26 uczniów.
  Tytuł laureata konkursu wojewódzkiego zdobyło 7 uczniów,
  z języka angielskiego, polskiego, matematyki (liczebność gimnazjalistów wynosi 200 uczniów).
 • Uczniowie szkoły zdobywają wiele wyróżnień w konkursach plastycznych,  recytatorskich, muzycznych, takich jak: „Śpiewajmy morzu”, „Ogólnopolski Konkurs Młodego Muzyka”, i wojewódzkich konkursach recytatorskich oraz zawodach sportowych, na szczeblu miejskim i wojewódzkim.
 • Od lat organizujemy konkursy ekologiczne, dziennikarskie, literackie w ramach własnego programu, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek.
 • Do Gimnazjum nr 7 uczęszczało dwóch stypendystów Prezydenta Miasta Gdyni.
 • Wydaliśmy cztery tomiki wierszy uczniowskich oraz monografię szkoły.
 • Uzyskaliśmy cztery Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji.
 • Szkoła posiada tytuł „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.
 • Uzyskaliśmy tytuł „Szkoła przyjazna Ziemi „- akcje ekologiczne.
 • Posiadamy tytuł „Bezpieczna szkoła” uzyskany w ogólnopolskiej akcji dotyczącej bezpieczeństwa uczniów w szkole.

W badaniach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczących wyników egzaminów gimnazjalnych, prowadzonych w latach 2005-2009 (edukacyjna wartość dodana - przyrost wiedzy i umiejętności pomiędzy sprawdzianem klas szóstych a egzaminem klas trzecich gimnazjalnych) zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno-przyrodniczej naszą szkołę określono jako „szkołę sukcesu edukacyjnego "

 • Ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów od wielu lat działa w naszej szkole system monitoringu,
 • Od trzech lat korzystamy z dziennika elektronicznego.

Aby w pełni zaprezentować ofertę naszej szkoły, co roku organizujemy Dni Otwarte Szkoły, na które wszystkich zainteresowanych zapraszamy

Jesteś tutaj: Start